فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه

با عنایت به اینکه سایت جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه برای اولین سال در جشنواره مورد بهره برداری قرار می گیرد، خواهشمند است فرم و مدارک بارگذاری شده را به صورت دستی همراه با کد رهگیری به پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه فرمایید.


لطفا فایل اکسل مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل ارسال نمائید. فرم انتخاب پایان نامه و رساله نمونه.xls


لطفا تمام مدارک خود را در قالب یک فایل با پسوند zip یا rar ارسال نمایید

Text to Identify