فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه


لطفا فایل اکسل مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل ارسال نمائید. فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگرنمونه.xls


لطفا کارنامه تحصیلی، صفحه اول مقالات همراه با مشخصات نشریه یا همایش، جلد و شناسنامه کتاب و سایر مستندات و عکس با فرمت jpg را در قالب یک فایل با پسوند zip یا rar ارسال نمایید.

Text to Identify