نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منتخبین جشنواره سال 1389

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

طرح/پایان نامه

نشان

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکترغلامعلی افروز

استاد ممتاز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

نشان درجه 1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر محمدعلی آزاده

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

 

نشان درجه 1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر حسن احمدی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

نشان درجه 1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر داود شریفی

استاد

دانشکده دامپزشکی

 

نشان درجه 1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر احد فرامرز قراملکی

استاد

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

 

نشان درجه 1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکترمحمود محمد حسین زاده گلابچی

استاد

پردیس هنرهای زیبا

 

نشان درجه 1

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر حجت احمدی

استاد

   

نشان درجه 2

پژوهشگر نمونه

سرکار خانم دکتر شهره فاطمی

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

 

نشان درجه 2

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر مهدی ادیب

دانشیار

پردیس علوم

 

نشان درجه 2

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر محمد خدایاری فرد

استاد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

نشان درجه 2

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر مهدی سلطانی

استاد

دانشکده دامپزشکی

 

نشان درجه 2

پژوهشگر نمونه

سرکار خانم دکتر زهرا پور پاک

استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

   

پژوهشگر پیشکسوت نمونه

جناب آقای دکتر عباس شریفی تهرانی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

   

طرح پژوهشی برجسته

جناب آقای دکتر علی اصغر منتظر

دانشیار

پردیس ابوریحان

 

طرح برجسته

طرح پژوهشی نمونه

جناب آقای دکتر رضا توکلی مقدم

استاد

پردیس دانشکده های فنی

ارائه مدل ریاضی برای حل مسئله مکان یابی تسهیلات با استفاده از روش های برنامه ریزی آرمانی و فازی

 

طرح پژوهشی نمونه

جناب آقای دکتر یعقوب آژند

استاد

پردیس هنرهای زیبا

مکتب نگارگری شیراز: نوآوری و دستاوردها

 

طرح پژوهشی نمونه

جناب آقای دکتر رضا ملک زاده

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مطالعه هم گروهی (کوهورت) بررسی سرطان های دستگاه گوارش در استان گلستان

 

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر حسین رحیم پور بناب

استاد

پردیس علوم

 

برتر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر محمدکارآموز

استاد

پردیس دانشکده های فنی

 

برتر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر حسن فاضلی نشلی

دانشیار

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

برتر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر مصطفی رضوی

استادیار

دانشکده کارآفرینی

 

برتر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر امیر نیاسری نسلجی

استاد

دانشکده دامپزشکی

 

برتر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر ناصر مهردادی

دانشیار

دانشکده محیط زیست

 

برتر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر سعید رضا الله کرم

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

 

نمونه

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر سعید حبیبا

دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

نمونه

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر حسین مهدوی

دانشیار

پردیس علوم

 

نمونه

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر علی ترابیان

استاد

دانشکده محیط زیست

 

نمونه

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر محمد خدایاری فرد

استاد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

نمونه

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان

استادیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

قابل تقدیر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر علیرضا بدیعی

دانشیار

پردیس علوم

 

قابل تقدیر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر پیمان پورافشاری

استادیار

انستیتو مهندسی نفت

 

قابل تقدیر

طرح کاربردی

جناب آقای دکتر سیدهادی رضوی

دانشیار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

قابل تقدیر

آزمایشگاه نمونه

مسئول آزمایشگاه: جناب آقای دکتر محمد رضا گنجعلی

استاد

پردیس علوم

   

کتابخانه نمونه

مسئول کتابخانه: رسول محمدی

 

پردیس قم

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه دکتری

جناب آقای سعید شیبانی

 

پردیس دانشکده های فنی

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه دکتری

جناب آقای سیدمحمود هاشمی

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه دکتری

جناب آقای مجتبی حبیبی عسگرآباد

 

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه دکتری

جناب آقای وحید نعمان

 

دانشکده دامپزشکی

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه دکتری

سرکار خانم سمانه ذوالقدر جهرمی

 

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه ارشد

جناب آقای مجید بلالی

 

دانشکده مدیریت

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه ارشد

جناب آقای مرتضی زنگنه

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه ارشد

جناب آقای پرویز اسدی

 

پردیس دانشکده های فنی

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه ارشد

سرکار خانم زینب فضلعلی

 

پردیس علوم

   

دانشجوی پژوهشگر نمونه ارشد

جناب آقای مصطفی مسعودیان

 

پردیس قم

   

پایان نامه نمونه دکتری

جناب آقای حسین موسی زاده

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

   

پایان نامه نمونه دکتری

جناب آقای سعید گیوه چی

 

دانشکده جغرافیا

   

پایان نامه نمونه دکتری

جناب آقای علیرضا آخوندی اصل

 

پردیس دانشکده های فنی

   

پایان نامه نمونه دکتری

جناب آقای محمد حاصلی

 

پردیس علوم

   

پایان نامه نمونه دکتری

سرکار خانم سارا مهدی زاده

 

دانشکده دامپزشکی

   

پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد

جناب آقای محمد مهرآبادی

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

   

پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد

جناب آقای امیرتقوی نصرآبادی

 

پردیس علوم

   

پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد

جناب آقای مرتضی عابدینی

 

پردیس دانشکده های فنی

   

پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد

جناب آقای محمدجواد فلاح

 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

   

پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد

سرکار خانم مهدیه آبروش

 

پردیس هنرهای زیبا

بررسی مشکلات میعان و روش های پیشگیری آن در طراحی مسکن در اقلیم گرم و مرطوب

 

پایان نامه نمونه کارشناسی ارشد

جناب آقای علیرضا صادقی

 

دانشکده علوم اجتماعی