نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری

نظر به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، ملاک بررسی و انتخاب،گزارش اخذ شده از سامانه rtis‌ می باشد، لذا چنانچه اعضاء محترم هیئت علمی، متقاضی بررسی پرونده و شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد ضمن ثبت نام و تکمیل فرم،  تا تاریخ 1395/7/19 نسبت به تکمیل اطلاعات خود در سامانه rtis و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط اقدام نمایند.

جهت تکمیل فرم های جشنواره با مراجعه به " سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری " پس از انتخاب دکمه "ورود به سامانه" و احراز هویت از طریق سامانه احراز هویت مرکزی دانشگاه از فهرست منوی فعالیت ها، گزینه "جشنواره پژوهش و فناوری "و سپس گزینه "درخواست شرکت در جشنواره پژوهش " را انتخاب نمایید با انتخاب گزینه افزودن امکان ایجاد درخواست فراهم می شود .