نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی منتخبین جشنواره پژوهش و فناوری سال 1395

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر پیشکسوت نمونه

کاظم سید امامی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 1

2

پژوهشگر پیشکسوت نمونه

حسن یوسفی آذری

دانشیار

پردیس علوم

نشان درجه 1

3

پژوهشگر پیشکسوت نمونه

محمود کرمی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 1

4

پژوهشگر پیشکسوت نمونه

سید محسن حبیبی

استاد

پردیس هنرهای زیبا

نشان درجه 1

5

پژوهشگر پیشکسوت نمونه

برات زنجانی

استاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشان درجه ا

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر برجسته

عباس زارعی هنزکی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 1

2

پژوهشگر برجسته

حسین رحیم پور بناب

استاد

پردیس علوم

نشان درجه 1

3

پژوهشگر برجسته

شاهین رفیعی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 1

4

پژوهشگر برجسته

عباسی مصلی نژاد

استاد

دانشکده حقو ق و علوم سیاسی

نشان درجه 1

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر نمونه

سید علی ترابی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 2

2

پژوهشگر نمونه

حسن سرشتی

استاد

پردیس علوم

نشان درجه 2

3

پژوهشگر نمونه

رضا برنجکار

استاد

پردیس فارابی

نشان درجه 2

4

پژوهشگر نمونه

محمود امید

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 2

5

پژوهشگر نمونه

حسن  بلخاری قهی

دانشیار

پردیس هنرها

نشان درجه 2

6

پژوهشگر نمونه

محمدمهدی دهقان

استاد

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 2

7

پژوهشگر نمونه

احمد جعفر نژاد چقوشی

استاد

دانشکده مدیریت

نشان درجه 2

8

پژوهشگر نمونه

روجا رحیمی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشان درجه 2

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

1

پژوهشگر جوان نمونه

قادر فرجی اسفنگره

استادیار

پردیس دانشکده های فنی

2

پژوهشگر جوان نمونه

علی راد

دانشیار

پردیس فارابی

3

پژوهشگر جوان نمونه

اشکان مددلو

استادیار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

4

پژوهشگر جوان نمونه

عالیه کاظمی

استادیار

دانشکده مدیریت

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح پژوهشی بنیادی برجسته

عطاءالله طالعی زاده

استادیار

پردیس دانشکده های فنی

تصمیمات قیمت گذاری و کنترل موجودی در یک زنجیره تامین چند سطحی

2

طرح پژوهشی بنیادی برجسته

امید بزرگ حداد

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

اثرات تغییر اقلیم بر منابع و مصارف آب

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

۱

طرح پژوهشی بنیادی نمونه

هادی بهرامی احسان

دانشیار

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

مفهوم پردازی اختلال افسردگی از منظر قرآن کریم

۲

طرح پژوهشی بنیادی  نمونه

سید مرتضی حسینی

دانشیار

دانشکده علوم و فنون نوین

طراحی و سنتز نانو ذرات و کاربرد آنها در بیو سنسورهای نوری

۳

طرح پژوهشی نمونه

رضا فریدی مجیدی

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ساخت دستگاه صنعتی الکتروریسی نانو الیاف صنعتی برای تولید انبوه فیلتر هوا و ماسک تنفسی

 

 


ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی برجسته

کیوان صادقی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت سنسور فشار از نوع غیر تماسی برای استفاده در خطوط انتقال گاز

2

طرح کاربردی برجسته

مهدی قربانی

استادیار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

انجام تحقیقات برای طرح ملی تحلیل شبکه اجتماعی، مدل سازی، سیاست گذاری و اجرای مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

3

طرح کاربردی برجسته

زهرا آراستی

دانشیار

دانشکده کارآفرینی

طراحی نظام حمایت از ایجاد واحدهای تولیدی نان استاندارد به روش مکانیزه

4

طرح کاربردی برجسته

بی بی راضیه یزدان پرست

استاد

مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک

تدوین دانش فنی ساخت و به کارگیری نانوذرات مغناطیسی به منظور کاهش غلظت آلاینده های افلاتوکسینی شیر در مقیاس Bench

 

 


 


 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی نمونه

مسعود ربانی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

مطالعه و پژوهش به منظور استقرار مدیریت اطلاعات انرژی مبتنی بر استاندارد ISO50001

2

طرح کاربردی نمونه

عطاملک قربان زاده

دانشیار

پردیس علوم

تحقیقات بر روی ساخت و تست سامانه شناسایی فعال و از راه دور نشت گاز در خطوط انتقال با استفاده از استروسکوپی جذبی لیزری

3

طرح کاربردی نمونه

حسین ارزانی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تعیین کیفیت علوفه گیاهان مرتعی در مناطق مختلف

4

طرح کاربردی نمونه

پیروز حناچی

استاد

پردیس هنرهای زیبا

تدوین پرونده ثبت ملی و جهانی خیابان ولیعصر

5

طرح کاربردی نمونه

آرش قلیان چی

دانشیار

دانشکده دامپزشکی

بررسی خصوصیات بیماری زایی، (پاتوژنسیتی و ایمونوپاتوژنستی)، ژنتیکی و دینامیکی جدایه های غالب ویروس برونشیت عفونی پرندگان در ایران و تعیین حفاظت متقاطع و خنثی سازی ویروس با واکسن های رایج مورد مصرف

6

طرح کاربردی نمونه

ولی رستمی

دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تهیه و تدوین لایحه جامع مدیریت خدمات قضائی

7

طرح کاربردی نمونه

مهران رضوانی

استادیار

دانشکده کارآفرینی

ارزیابی آمادگی بین المللی شدن شرکت نقش اول کیفیت (NAK)

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان دستاورد

۱

دستاورد پژوهشی ویژه

عقیل یوسفی کما

استاد

پردیس دانشکده های فنی

طرح ملی توسعه کاربردی رباتیک الهام یافته از طبیعت (ربات انسان نما) سورنا سه (3)

 

 


ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

1

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

مصطفی حسین بیکی

پردیس علوم

2

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جابر نصیری

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

وحید رضا یوسفی

پردیس هنرهای زیبا

4

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

نگین ایلخانی پور

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

5

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

سهراب احمدی وند

دانشکده دامپزشکی

6

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

محمد حسین احمدی

دانشکده علوم و فنون نوین

7

دانشجوی پژوهشگر ویژه در مقطع دکتری

شروین جمشیدی

دانشکده محیط زیست

8

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

محمد رضا جلیلوند

دانشکده مدیریت

 

 


 

 


ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

9

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

سعید عبدالحسین زاده

پردیس دانشکده های فنی

10

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

سهیل نجات

پردیس فارابی

11

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

محمد سلگی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

1

رساله نمونه در مقطع دکتری

مهدی اکرمی نیا

پردیس دانشکده های فنی

طراحی و پیاده سازی تجربی کنترل فعال نویز تک کاناله به کمک فیلترهای تطبیقی بر مبنای موجک

2

رساله نمونه در مقطع دکتری

بهاره تمدنی جهرمی

پردیس علوم

تهیه و شناسایی کمپلکس های روتنیم و کاربرد آنها در واکنشهای کاتالیستی مشتقات آمینی

3

رساله نمونه در مقطع دکتری

نوید داداش پور دواچی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

استفاده از سامانه همکشتی با بکار گیری سلول های اپیتلیال اویداکت در مراحل مختلف تولید برون تنی رویان گوسفند

4

رساله نمونه در مقطع دکتری

شفیق شفیعی

دانشکده دامپزشکی

مطالعه برخی پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) به آنتی ژن سلول کامل یرسینیا راکری حاوی محرک ایمنی طبیعی G2

5

رساله نمونه در مقطع دکتری

مونا دلاوریان

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

طراحی برنامه عصبی – شناختی رایانه محور جهت تدوین و پیاده سازی سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی و هدف شناسایی کودکان پیش دبستانی مستعد اختلال خواندن (دیسلکسیا)

 

 

                             

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

1

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

هاشم اصغر نژاد

پردیس دانشکده های فنی

اندازه گیری غلضت لجن فعال با استفاده از پردازش تصویر

2

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

مریم معینیان

پردیس علوم

سنتز، شناسایی، مطالعات و انتقالات ساختاری برخی نانوپلیمرهای فلز-آلی جدید از تالیم (𝜤) و روی(𝜫)

3

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

نازیلا طربی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین استحصال الیاف ساقه استبرق

4

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

سمیرا سلیمانزاده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

بررسی تطبیقی مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار

 

 

           

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

1

کارشناس پژوهشی نمونه

سرور شجاعی رنجبر

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

2

کارشناس پژوهشی نمونه

الهام صابری خواه

پردیس دانشکده های فنی

 

ردیف

عنوان

برگزیده

نام

واحد

1

آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه تغذیه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

فاطمه غازیانی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

ردیف

عنوان

برگزیده

نام

واحد

1

کتابخانه نمونه

کتابخانه دانشکده جغرافیا

عباس اسلامی

دانشکده جغرافیا

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام شرکت

مسئول

1

شرکت فناور برتر

شرکت مهندسی ایمن مهان آریا

حامد ادیبی

2

شرکت فناور برتر

شرکت راژان پرتو پارس

حمیدرضا مقاری

3

شرکت فناور برتر

شرکت سلول فناور دارو

شکوفه شهرزاد