نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران - 25 آذر 1392

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر برجسته

آقای دکتر نوید مستوفی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان در جه 1

2

پژوهشگر برجسته

خانم دکتر فرزانه شمیرانی

استاد

پردیس علوم

نشان در جه 1

3

پژوهشگر برجسته

آقای دکتر حسین خنیفر

استاد

پردیس فارابی

نشان در جه 1

4

پژوهشگر برجسته

آقای دکتر حجت احمدی

استاد

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

نشان درجه 1

5

پژوهشگر برجسته

خانم دکتر الهه کولایی

استاد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشان درجه 1

6

پژوهشگر برجسته

آقای دکتر باقر لاریجانی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشان درجه 1

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگرپیشکسوت

آقای دکتر علیرضا طلائی

استاد

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

نشان درجه2

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر نمونه

آقای دکتر سعید رضا  اله کرم

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 2

2

پژوهشگر نمونه

آقای دکتر علی نعمتی خراط غازیانی

دانشیار

پردیس علوم

نشان درجه 2

3

پژوهشگر نمونه

آقای دکتر عبدالمجید لیاقت

استاد

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

نشان درجه 2

4

پژوهشگر نمونه

آقای دکتر کمال الدین نیکنامی

استاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشان درجه2

5

پژوهشگر نمونه

آقای دکتر غلامرضا نیکبخت بروجنی

استاد

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 2

6

پژوهشگر نمونه

آقای دکترسید سعید رضا عاملی رنانی

استاد

دانشکده علوم اجتماعی

نشان درجه 2

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

 

1

پژوهشگر جوان نمونه

آقای دکتررحمن سوری

دانشیار

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

2

پژوهشگر جوان نمونه

آقای دکتر مقداد جور غلامی

استادیار

دانشکده منابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح پژوهشی برجسته

آقای دکتر مهدی ادیب

دانشیار

پردیس علوم

ارائه روش های جدید سنتز هتروسیکل ها با استفاده از واکنش های چند جزئی

2

طرح پژوهشی نمونه

آقای دکتر محمد حسین صراف زاده

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

مطالعه رفتار رئولوژیکی لجن فعال در بیو راکتورهای غشایی

3

طرح پژوهشی نمونه

آقای دکتر امید بزرگ حداد

دانشیار

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

کاربرد الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه در تخمین ضرایب مدل روندیابی سیلاب

4

طرح پژوهشی نمونه

آقای دکتر حسینعلی ابراهیم زاده  موسوی

استاد

دانشکده دامپزشکی

بررسی آلودگی انگلی در ماهیان زینتی

5

طرح پژوهشی نمونه

آقای دکتر نادر ریاحی عالم

استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ارزیابی تولید فرآورده های کنتراست جدید تصویربرداری تشدید مغناطیسی براساس ناتوذرات گادولینیوم با پوشش های مختلف جهت ردیابی سلول های سرطانی

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی برجسته

آقای دکتر محمدرضا مهرنیا

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

تصفیه پساب های پالایشگاهی با استفاده از بیوراکتور غشایی ((MBR

2

طرح کاربردی برجسته

آقای دکتر پرویز نوروزی

استاد

پردیس علوم

طراحی و ساخت دستگاه پتانسیو استات مدرن ولتامتری

3

طرح کاربردی برجسته

آقای دکتر حجت   احمدی

استاد

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

ساخت وارزیابی دستگاه کنترل کیفی جعبه دنده تراکتور Mf285

4

طرح کاربردی برجسته

خانم دکتر الهه کولایی

استاد

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دستاوردها وچشم اندازها

5

طرح کاربردی برجسته

آقای دکتر محمد   خدایاری فرد

استاد

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

طرح ساخت مقیاس بین المللی دینداری، بارویکرد مقایسه بین فرهنگی

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی نمونه

آقای دکتر مجید صنایع پسند

استاد

پردیس دانشکده های فنی

بررسی حالت گذرای ترانسفورماتورهای اندازه گیری بر عملکرد رله های حفاظتی شبکه و ارائه راه حل های مناسب

2

طرح کاربردی نمونه

خانم دکتر سپیده خوئی

دانشیار

پردیس علوم

بهبود انعطاف پذیری و قدرت چسبندگی چسبهای دوقلوی (دوجزئی) بر پایه نانوکامپوزیتهای پلیمر- پلیمر با استفاده از درصد بالای نانوذرات الاستومری 

3

طرح کاربردی نمونه

آقای دکتر کیومرث اشتریان     

دانشیار

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

مطالعه ،طراحی وپیاده سازی پایگاه مدیریت دانش در وزارت صنعت ،معدن وتجارت

4

طرح کاربردی نمونه

آقای دکتر مصطفی  رضوی

استاد

دانشکده کارآفرینی

محاسبه و ارزیابی شاخص های فعالیتهای کارآفرینی در کشور براساس مدل دیدهبان جهانی کارآفرینیGEM))

5

طرح کاربردی نمونه

آقای دکتر محمد علی  عبدلی

استاد

دانشکده محیط زیست

امکان سنجی وپتانسیل سنجی استفاده ازمنابع زیست توده درمناطق روستایی کشور

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام قطب

مدیر قطب

مرتبه علمی

واحد

1

قطب علمی نمونه

کنترل وپردازش هوشمند

آقای دکترمحمدجوادیزدان پناه

استاد

پردیس دانشکده های فنی

2

قطب علمی قابل تقدیر

به نژادی به زراعی وفناوری پس از برداشت گردو

آقای دکترکوروش وحدتی

استاد

پردیس ابوریحان

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان دستاورد

1

دستاورد پژوهشی ویژه

آقای دکترمحمود کمره ای

استاد

پردیس دانشکده های فنی

تدوین دانش فنی طراحی وساخت توپک هوشمند MFL برای خطوط لوله 30 اینچ

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

برگزیده

نام

واحد

 

1

آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه تغذیه ومتابولیسم گیاهی

سرپرست:آقای دکترمصباح بابالار

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

2

کتابخانه نمونه

کتابخانه پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

رئیس:آقای دکتررضا توکل افشاری

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

3

مجله نمونه

مجله تحقیقات دامپزشکی

سردبیر: آقای دکتر فرزاد اسدی

دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

          عنوان طرح

 

1

طرح پژوهشی برتر پژوهشگاه دانشگاه

رئیس پژوهشکده:آقای حبیب اله آراسته راد

پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی دانشگاه تهران

 مطالعه وبررسی فرایندهای گمرکی در درب های ورود وخروج،تدوین وتحلیل نیازمندیها وتهیه سامانه متمرکز هوشمند ورود وخروج کالا در گمرک ایران

 

2

واحد پژوهشی برتر پژوهشگاه دانشگاه

رئیس پژوهشکده : آقای دکتر احدفرامرزقراملکی

پژوهشکده اخلاق حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام شرکت

مسئول

 

 

1

شرکت فناور برتر

رهروان سپهر اندیشه

جناب آقای حسین نظربلند

 

 

2

شرکت فناور برتر

مولد علم

جناب آقای محمد حق بین

 

 

3

شرکت فناور برتر

شرکت دانشگاهی یکان بهین فناوردانشگاه تهران

سرکارخانم رقیه پروانه تکمه داش

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

 

1

مدیر پژوهشی نمونه

خانم دکتر الهام امین زاده

دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

2

مدیر پژوهشی نمونه

آقای دکتر محمود نیلی احمدابادی

استاد

موسسه پژوهشی مپفن/پردیس دانشکده های فنی

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

 

 

1

کارمند پژوهشگر نمونه

خانم نجمه پورساسان

مرکزتحقیقات بیوشیمی وبیوفیزیک

 

 

2

کارمند پژوهشگر نمونه

آقای جعفر فتحی

دانشکده منابع طبیعی

 

 

3

کارمند پژوهشگر نمونه

آقای فرهاد نیک روان گلسفیدی

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

 

 

1

کارشناس پژوهشی نمونه

خانم پروین جلالی خطیبی

پردیس دانشکده های فنی

 

 

2

کارشناس پژوهشی نمونه

خانم فاطمه رسائی

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

 

 

1

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

محمدرضاگل وبستان فرد

پردیس دانشکده های فنی

 

 

2

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

آقای افشین بهمرام

پردیس علوم

 

 

3

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

خانم الهه فلاح مهدی پور

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 

4

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

اقای سجادعلی بیگی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 

 

5

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری تخصصی

آقای رضا یوسفی

دانشکده دامپزشکی

 

 

6

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

آقای علی نمکی

دانشکده مدیریت

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

 

 

1

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

سید رسول خیام نکوئی

پردیس دانشکده های  فنی

 

 

2

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

مهدی اسماعیلی

پردیس فارابی

 

 

3

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

بنیامین خوشنویسان

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

 

 

4

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

آرش بیدالله خانی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

 

1

رساله نمونه در مقطع دکتری

شکوفه گرانمایه

پردیس علوم

تهیه و مطالعه ساختاری مواد نانو متخلخل با چارچوب فلز-آلی((FOM و بررسی کاربرد آن ها در  دارورسانی

 

2

رساله نمونه در مقطع دکتری

سید مرتضی مسعود پناه

پردیس فنی

فراوری لایه های نازک نانو ساختار هگزا فریت استرانسیم

 

3

رساله نمونه در مقطع دکتری

زهرا شاکری

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

محدودیت ها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط

 

4

رساله نمونه در مقطع دکتری

جواد صادقی نژاد

دانشکده دامپزشکی

آناتومی، هیستولوژی، هیستومورفومتری و هیستوشیمی روده باریک سنجاب ایرانی

 

5

رساله نمونه در مقطع دکتری

کامران رضایی توابع

 دانشکده منابع طبیعی

بررسی اثرات سطوح مختلف برخی عناصر پر نیاز (کلسیم ؛منیزیم ؛ سدیم ؛و پتاسیم )آب به صورت مجزا و ترکیبی بر تکوین کیفیت وضعیت لاروی و فعالیت آنزیم

 

se Na/K-ATPa لارو میگوی بزرگ آب شیرین MACROBRACHIUM  ROSENBERGII)) در سازگان مدار بسته

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

 

1

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

خانم زهرا شهری

پردیس دانشکده های فنی

بررسی خواص پوشش های نانو کامپوزیتی کبالت –نیتریدبور (هگزالگونال)ایجاد شده از طریق رسوب گذاری الکتریکی پالسی

 

2

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

احسان الله اتفاقی

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی

بررسی و تحلیل تاثیر افزودنی های نانو ذرات در روغن موتور و نقش آن بر روانکاوی یاتاقان های لغزشی

 

3

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

خانم عطیه احمدی

پردیس هنرهای زیبا

کاربرد تئوری آشوب وفرکتال در مدیریت زمان پروژه

 

4

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

آقای  محسن ارسلانی

دانشکده جغرافیا

بازسازی تغییرات دماوبارش زاکرس میانی با استفاده از حلقه های درختی

 

5

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

ولی کوزه گر کالجی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای مطالعه موردی منطقه قفقاز جنوبی

 

6

پایان نامه نمونه در مقطع دکتری عمومی

خانم حنانه گلشاهی

دانشکده دامپزشکی

مطالعه ایمونوهیستوشیمیایی مارکرهای UPA و CAV-1  در بافت های توموری سگ