برای دریافت ویژه نامه بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه  اینجا را کلیک کنید.