برای دریافت ویژه نامه بیست و چهارم جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران در سال 1394 اینجا را کلیک کنید.