ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

واحد

1

پژوهشگر پیشکسوت

کارو لوکس

پردیس دانشکده های فنی

2

ناصر شریفی سنجانی

پردیس علوم

3

قنبر ابراهیمی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

4

احمد کامیابی مسک

پردیس هنرهای زیبا

5

غلامحسین ابراهیمی دینانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

6

پژوهشگر برجسته

محمود شاه آبادی

پردیس دانشکده های فنی

7

محمد علی آموزگار

پردیس علوم

8

محمدرضا نقوی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

9

مجید معارف

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

10

احمد پوراحمد

دانشکده جغرافیا

11

پژوهشگر نمونه

مسعود امامی

پردیس دانشکده های فنی

12

حسین رحیم پور بناب

پردیس علوم

13

امید بزرگ حداد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

14

شاهین حیدری

پردیس هنرهای زیبا

15

محمد جواد جاوید

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

16

حسین صفری

دانشکده مدیریت

17

وفا رحیمی موقر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

18

پژوهشگر جوان نمونه

عطاء الله طالعی زاده

پردیس دانشکده های فنی

19

فرنوش فریدبد

پردیس علوم

20

حسن رضائی هفتادر

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

21

رهام رفیعی

دانشکده علوم و فنون

22

سیدمجتبی سجادی

دانشکده کارآفرینی

23

طرح های پژوهشی بنیادی برجسته

مرتضی اسکندی قادی

پردیس دانشکده های فنی

24

طرح های پژوهشی بنیادی نمونه

مهدی محمودی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

25

طرح های کاربردی برجسته

محمد ابراهیم بنی حبیب

پردیس ابوریحان

26

شهره فاطمی

پردیس دانشکده های فنی

27

عبدالحسین امینی

پردیس علوم

28

احد فرامرز قراملکی

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

29

سعید حبیبا

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

30

طرح های کاربردی نمونه

مهدی داورپناه

پردیس دانشکده های فنی

31

حسین آخانی

پردیس علوم

32

محمد کابلی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

33

آرش قلیانچی

دانشکده دامپزشکی

34

مهران رضوانی

دانشکده کارآفرینی

35

طرح های کاربردی ویژه

عقیل یوسفی کما

پردیس دانشکده های فنی

36

ایده برتر

محمد نوع پرست

پردیس دانشکده های فنی

37

دستاوردهای پژوهشی ویژه

کورش وحدتی

پردیس ابوریحان

38

بهزاد آسایی - کارن ابری نیا

پردیس دانشکده های فنی

39

سپیده  خویی

پردیس علوم

40

آزمایشگاه نمونه

رضا رجبی - سپیده لطیفی

دانشکده تربیت بدنی

41

کتابخانه نمونه

وجیهه سعید

پردیس بین المللی کیش

42

شرکت فناور برتر

مهسا بابایی

آرین فناوران فاریاب

43

عذرا عروجی

راه کار سرزمین هوشمند

44

آرش قیلاو

سنجش افزار آسیا

45

کارشناس پژوهشی نمونه

مریم طوطیان

اداره برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

46

گلناز جوزانی کهن

پردیس دانشکده های فنی

47

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

پرویز اسدی

پردیس دانشکده های فنی

48

حامد اسکندر لو

پردیس علوم

49

سمانه سیف اللهی آغمیونی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

50

پرستو محبی

پردیس هنرهای زیبا

51

علی حسینی

دانشکده جغرافیا

52

مجتبی اشراقی آرائی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

53

سارا شکرپور

دانشکده دامپزشکی

54

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

منصور زرین

پردیس دانشکده های فنی

55

مجید کاظم زاده

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

56

یسری دائی چیان

پردیس هنرهای زیبا

57

توحیدی اسدی

دانشکده مطالعات جهان

58

رساله نمونه در مقطع دکتری

زهرا زحمتکش

پردیس دانشکده های فنی

59

آفاق علوی

پردیس علوم

60

پریسا سادات آشفته

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

61

علی خواجه نائینی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

62

سپیده فهیمی فر

دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی

63

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

نسترن عابدینی

پردیس علوم

64

مهدی خیروز

دانشکده علوم و فنون نوین