اسامی برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران - 24 آذر 1393 اسامی برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران - 24 آذر 1393

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر رضا داوری اردکانی

استاد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نشان درجه 1

 

2

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر منصور نیکخواه بهرامی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 1

 

3

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر مصطفی  ازکیا

استاد

دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری

نشان درجه 1

4

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر محمدتقی توسلی

استاد

پردیس علوم

نشان درجه 1

5

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر حسن احمدی 

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 1

6

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر ایرج نوروزیان

استاد

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 1

7

پژوهشگرپیشکسوت نمونه

دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی

استاد

پردیس هنرهای زیبا

نشان درجه 1

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر برجسته

دکتر مسعود ربانی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 1

2

پژوهشگر برجسته

دکتر شهره فاطمی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 1

3

پژوهشگر برجسته

دکتر زهرا امام جمعه

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 1

4

پژوهشگر برجسته

دکتر بهروز محمودی بختیاری

دانشیار

پردیس هنرهای زیبا

نشان درجه 1

5

پژوهشگر برجسته

دکتر محمد خدایاری فرد

استاد

دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی

نشان درجه 1

6

پژوهشگر برجسته

دکتر مرضیه یحیی پور

استاد

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

نشان درجه 1

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر نمونه

دکتر عباس زارعی هنزکی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 2

2

پژوهشگر نمونه

دکتر محمدعلی آموزگار

دانشیار

پردیس علوم

نشان درجه 2

3

پژوهشگر نمونه

دکتر سید هادی رضوی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 2

4

پژوهشگر نمونه

دکتر غلامرضا اسلامی

دانشیار

پردیس هنرهای زیبا

نشان درجه 2

5

پژوهشگر نمونه

دکتر مجتبی یمانی

استاد

دانشکده جغرافیا

نشان درجه 2

6

پژوهشگر نمونه

دکتر عباس مصلی نژاد

استاد

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نشان درجه 2

7

پژوهشگر نمونه

دکتر مرتضی زنده دل خیبری

دانشیار

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 2

8

پژوهشگر نمونه

دکتر شاهین آخوند زاده بستی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشان درجه2

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

1

پژوهشگر جوان نمونه

دکتر مهران رضوانی

استادیار

دانشکده کارآفرینی

2

پژوهشگر جوان نمونه

دکتر بهزاد رستمی

استادیار

پردیس دانشکده های فنی

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح پژوهشی نمونه

دکتر رضا توکلی مقدم

استاد

پردیس دانشکده های فنی

ارائه یک مدل تصمیم گیری چند معیاره بر مبنای محاسبات نرم با در نظر گرفتن عدم قطعیت

2

طرح پژوهشی نمونه

دکتر امید بزرگ حداد

دانشیار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

کاربرد برنامه ریزی ژنتیک در تحلیل و استخراج منحنی فرمان بهره برداری مخزن

3

طرح پژوهشی نمونه

دکتر سید منصور رضوی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی بیماری های تنفسی درزائرین ایرانی حج تمتع طی ده سال

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی برجسته

دکتر علی اصغر اکبری موسوی

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

نمونه سازی، شناسایی و بررسی خواص مغناطیسی آلیاژ های Ni 50% Fe

2

طرح کاربردی برجسته

دکتر غلامرضا زهتابیان

استاد

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تهیه اطلس بیابان زایی- فاز اول- ایران

3

طرح کاربردی برجسته

دکتر عبدالحسین امینی

استاد

پردیس علوم

بررسی شرایط محیطی دیاژنز در کنترل کیفیت مخزنی سازند آسماری میدان اهواز

4

طرح کاربردی برجسته

دکتر پیروز حناچی

دانشیار

پردیس هنرهای زیبا

طرح ساماندهی و بهسازی و نوسازی خیابان لاله زار و فردوسی

5

طرح کاربردی برجسته

دکتر نسرین مصفا

دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی نمونه

دکتر مجید صنایع پسند

استاد

پردیس دانشکده‌های فنی

تشخیص عوامل افزایش خطای نسبت تبدیل ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی شبکه برق منطقه ای تهران بر مبنای تست های عیب یابی

2

طرح کاربردی نمونه

دکتر آرمین توحیدی

دانشیار

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مطالعه راهکارهای بهبود عملکرد تولید مثل و تولید شیر در گاوهای هلشتاین در شرایط تنش گرمایی

3

طرح کاربردی نمونه

دکتر الهه الهی

استاد

پردیس علوم

خط شناسه گذاری خانواده های برگزیده از ماهیان خلیج نای بند

4

طرح کاربردی نمونه

دکتر ولی رستمی

دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی ویژه

دکتر محمود شاه آبادی

استاد

پردیس دانشکده‌های فنی

طراحی و ساخت حسگرهای اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیایی سیالات درون چاهی مخزن

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان دستاورد

1

دستاورد پژوهشی ویژه

حسین محسنی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

طراحی و ساخت ترانسفورماتور جریان بالا

2

دستاورد پژوهشی ویژه

یونس نوربخش

استاد

دانشکده علوم اجتماعی

اطلس اقلیت های مسلمان  جهان

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

1

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

محمد شیخ علیشاهی

پردیس دانشکده های فنی

2

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

پریسا سادات آشفته

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

3

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

نگار لشگری

پردیس علوم

4

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

حسین خسروی

پردیس هنرهای زیبا

5

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

صادق عباسیان

دانشکده تربیت بدنی

6

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

حسین منصوریان

دانشکده جغرافیا

7

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

فریبرز ارغوانی پیر سلامی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

8

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

وحید اکبری نژاد

دانشکده دامپزشکی

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

1

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

علی شجاعی زورام

پردیس دانشکده های فنی

2

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

مهران کرمی فخر آبادی

پردیس فارابی

3

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

مهران احمدپور

دانشکده دامپزشکی

4

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

رضا پور عزیزی

دانشکده علوم و فنون نوین

5

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع ارشد

علیرضا ولی خانی سامانی

دانشکده محیط زیست

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان رساله

1

رساله نمونه در مقطع دکتری

دکترارمغان عابد علم دوست

پردیس دانشکده های فنی

تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیر زمینی در طرح های انتقال آب بین حوضه ای : کاربرد تئوری بازی ها

2

رساله نمونه در مقطع دکتری

دکترالهه فلاح مهدی پور

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

توسعه فرمان بهینه آینده نگر در بهره برداری هم زمان از سیستم آبخوان_ سد ؛ رویکرد برنامه ریزی ژنتیک

3

رساله نمونه در مقطع دکتری

دکترمحمد هفتانی

پردیس علوم

استفاده از خرده های سنگی در تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ آهک میکرایتی

4

رساله نمونه در مقطع دکتری

دکترعلی کریم نژاد

پردیس علوم

برآوردیابی و پیش گویی بیزی

5

رساله نمونه در مقطع دکتری

دکترمحسن بشاشتی

دانشکده دامپزشکی

مطالعه تعیین کننده های مولکولی حدت ویروس های آنفلوانزای طیور تحت تیپ H9N2 در سال های 1377 و 1388

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

1

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

مرجان رضویان

پردیس دانشکده های فنی

ساخت کاتالیست غربال مولکولی اصلاح شده  zsm-5 جهت افزایش راندمان تولید پروپن در واکنش هیدروژن زدائی از پروپان

2

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

بنیامین خوشنویسان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

مدل سازی و بهینه سازی میزان انتشار آلایندگی و انرژی مصرفی در کشت چند محصول (سیب زمینی  گندم ؛ خیار گلخانه ای و گوجه فرنگی گلخانه ای ) در شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان

3

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

احد طاهری

پردیس فارابی

معاملات اسناد تجاری الکترونیکی

4

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

سجاد ستوده

پردیس هنرهای زیبا

تحلیلی انتقادی بر زیبایی شناسی تصویر در سینمای ایران از 1380 تا1390

5

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

مرتضی خزایی پول

دانشکده کارآفرینی

مدل یابی رابطه ماهیت موسسه وبازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه : موسسات آموزش عالی آزاد استان تهران)

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

نام قطب

1

قطب علمی نمونه

دکتر ناصر سلطانی

استاد

پردیس دانشکده های فنی

کاربرد روش های هوشمند و تجربی در مهندسی مکانیک

 

 

ردیف

عنوان

برگزیده

نام

واحد

1

آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه سیستم های چند فازی دانشکده مهندسی شیمی

دکتر نوید مستوفی

پردیس دانشکده های فنی

2

کتابخانه نمونه

کتابخانه پردیس دانشکده های فنی

دکتر مسعود پلاسی

پردیس دانشکده های فنی

3

کتابخانه قابل تقدیر

کتابخانه دانشکده کارآفرینی

دکتر رضا زعفریان

دانشکده کارآفرینی

4

کتابخانه قابل تقدیر

کتابخانه پردیس کیش

وجیهه سعید

پردیس بین المللی کیش

5

واحد پژوهشی نمونه

موسسه پژوهشی توربو ماشین های آبی

دکتر سید احمد نوربخش

پردیس دانشکده های فنی

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام شرکت

مدیرعامل

1

شرکت فناور برتر

ایلیا بنیان دانش

امیر شیخی ها مقدم

2

شرکت فناور برتر

توسعه و  پژوهش ایرسا

 

حسن حامدی

3

شرکت فناور برتر

فناوری خلاء کهربا 

 

علی صالح پور