فرم انتخاب طرح های پژوهشی بنیادی نمونه فرم انتخاب طرح های پژوهشی بنیادی نمونه


لطفا فایل مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل ارسال نمائید. فرم انتخاب طرحهای پژوهشی بنیادی نمونه


لطفا صفحه اول و آخر مقالات، صفحه اول و صفحه مشخصات همایش جلد و شناسنامه کتاب، سایر مستندات و ابلاغیه های مربوط به تصویب، تمدید و اختتام طرح و عکس با فرمت jpg را در قالب یک فایل با پسوند zip یا rar ارسال نمایید.

Text to Identify